Pomiń menu nawigacyjne

Przeszukiwanie Katalogu Usług Publicznych

Klienci administracji mają możliwość przeszukiwania Katalogu Usług Publicznych (KUP). Przeszukiwanie opiera się o wykorzystanie następujących metod:

  • wyszukiwanie powiatowe – pozwala na zawężenie wyszukiwania usług publicznych do danego powiatu woj. podlaskiego; wskazanie powiatu nie ogranicza możliwości skorzystania z pozostałych metod, tzn. klient administracji, który wskazał powiat, może następnie skorzystać np. z wyszukiwania tekstowego (pula usług objętych wyszukiwaniem tekstowym zostanie zawężona tylko do uprzednio określonego powiatu);
  • wyszukiwanie proste - oparte o metody wyszukiwania alfabetycznego oraz wyszukiwania tekstowego;
  • wyszukiwanie zaawansowane - wykorzystujące metody słownikowe, terytorialne, podmiotowe i inne.

Wyszukiwanie powiatowe

Wyszukiwanie powiatowe

Wyszukiwanie powiatowe pozwala na zawężenie obszaru wyszukiwania usług publicznych do powiatów województwa podlaskiego.

Odbywa się ono poprzez wpisanie nazwy miejscowości (wystarczą 3 pierwsze znaki) oraz wybranie przycisku „Zmień", system automatycznie dopasuje miejscowość do właściwego powiatu województwa podlaskiego.

Dla klientów zalogowanych filtr miejscowości wypełnia się automatycznie miejscowością z profilu podmiotu, w kontekście którego loguje się klient administracji (jeżeli jest to miejscowość z woj. podlaskiego).

W przypadku, gdy w profilu miejscowość nie została określona lub znajduje się poza województwem podlaskim, filtr ma ustawioną wartość "brak".

Po wybraniu filtru lista usług pokazuje tylko usługi wojewódzkie oraz powiatowe z powiatu, w którym znajduje się wybrana miejscowość. Wyszukiwanie powiatowe nie blokuje możliwości skorzystania z pozostałych metod wyszukiwania opisanych poniżej.

Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie proste bazy KUP

Wyszukiwanie alfabetyczne – wyszukiwanie alfabetyczne pozwala na przeszukiwanie Katalogu Usług Publicznych wg liter alfabetu; wyszukiwanie odbywa się poprzez wskazanie odpowiedniej litery.

Wyszukiwanie tekstowe – klient administracji wpisuje w okno wyszukiwania żądaną frazę wyszukiwania. Proces wyszukiwania uruchamiany jest poprzez użycie przycisku „Szukaj".

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane dostępne jest dla klienta administracji po zaznaczeniu pola „Więcej opcji wyszukiwania".

Wyszukiwanie zaawansowane w KUP

Wyszukiwanie słownikowe (słów kluczowych) – metoda ta opiera się na podaniu słów kluczowych. Klient administracji wpisuje poszukiwane słowa kluczowe, następnie uruchamia proces przeszukiwania poprzez wybranie przycisku „Szukaj".

Wyszukiwanie słownikowe w KUP

Wyszukiwanie terytorialne - wyszukiwanie terytorialne pozwala na przeszukiwanie Katalogu Usług Publicznych wg terytorium. Wyszukiwanie odbywa się poprzez wskazanie pola „Terytorium", następnie wybranie z rozwijanego menu nazwy miejscowości, następnie wybranie przycisku „Szukaj". Możliwe jest również ręczne wpisanie szukanej miejscowości, a następnie podjęcie przeszukiwania poprzez wybranie przycisku „Szukaj".

Wyszukiwanie terytorialne bazy KUP

Wyszukiwanie podmiotowe - wyszukiwanie podmiotowe pozwala na przeszukiwanie Katalogu Usług Publicznych wg danego podmiotu. Wyszukiwanie odbywa się poprzez wpisanie w okno wyszukiwania nazwy podmiotu lub wybranie go z predefiniowanej listy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, następnie zatwierdzenie wyszukiwania przyciskiem „Szukaj". Dopuszczalne jest wybranie więcej niż jednego podmiotu.

Wyszukiwanie podmiotowe bazy KUP

Inne metody wyszukiwania - pozwalają na przeszukiwanie Katalogu Usług Publicznych wg klasyfikacji, wyszukiwanie odbywa się poprzez wpisanie szukanej klasyfikacji. Możliwe jest też wybranie jej z predefiniowanej listy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Dopuszczalne jest wybranie tylko jednego pola.

Inne metody wyszukiwania w KUP

Kontakt

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

tel. 85 743 93 15,  fax 85 743 93 21

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30