Pomiń menu nawigacyjne

Czym jest Katalog Usług Publicznych?

Katalog Usług Publicznych jest miejscem prezentowania i opisywania usług w administracji. Katalog usług ma na celu utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie oraz filtrowanie.

Katalog Usług to miejsce przechowywania informacji o usługach świadczonych przez administrację publiczną (w przypadku CU AR jest to Administracja Rządowa Województwa Podlaskiego w zakresie partnerów projektu). KUP AR pozwala na dostęp do usług.

Katalog Usług z jednej strony koncentruje się tylko na usługach i opisach usług, z drugiej strony posiada możliwość prezentacji tego zakresu w formie odpowiedniej dla klienta administracji.

Katalog Usług Publicznych – widok podstawowy

Katalog Usług Publicznych KUP to narzędzie udostępniające w jednym miejscu zdarzenia życiowe i związane z nimi usługi publiczne. Katalog umożliwia każdemu odnalezienie odpowiednich usług administracji publicznej w celu zrealizowania sprawy.

Katalog Usług Publicznych jest infrastrukturą wyłącznie publikacyjną. KUP jest rozwiązaniem adresowanym przede wszystkim do obywateli. Rolą jednostek administracji samorządowej województwa podlaskiego jest wyłącznie udział w zasilaniu katalogu treścią opisującą świadczone usługi publiczne. Katalog dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej.

Lista usług

Katalog usług publicznych dostępny dla klientów anonimowych (niezalogowanych) – pozwala na przeszukiwanie katalogu usług publicznych wg kryteriów takich jak: wyszukiwanie alfabetyczne, wyszukiwanie terytorialne, wyszukiwanie podmiotowe, wyszukiwanie słownikowe na podstawie słów kluczowych.

Nawigacja w Katalogu Usług Publicznych odbywa się poprzez kliknięcie danego opisu usługi, w wyniku którego następuje przekierowanie do karty usługi.

Klient administracji może również skorzystać z tzw. listy zdarzeń życiowych. Pozwala ona na przeszukiwanie Katalogu Usług Publicznych według zdefiniowanych kryteriów tematycznych, np.: sprawy obywatelskie, sprawy zawodowe. Pozwala to na zawężenie listy poszukiwanych tematów.

Kontakt

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

tel. 85 743 93 15,  fax 85 743 93 21

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30