Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Jest zgoda wojewody podlaskiego na kolejny odcinek trasy Via Baltica!

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w poniedziałek decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która obejmuje budowę ok. 17 km drogi ekspresowej S-61 na odcinku Śniadowo-Łomża Południe. To kolejny fragment strategicznej dla naszego regionu trasy Via Baltica. W poniedziałkowym briefingu prasowym ogłaszającym budowę kolejnego etapu Via Baltica obok wojewody podlaskiego wzięli także udział starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski oraz Wojciech...

Nowy konsultant w dziedzinie gastroenterologii powołany!

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył w poniedziałek akt powołania konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii  dr n. med. Andrzejowi Arturowi Baniukiewiczowi. Powołany konsultant posiada wymaganą specjalizację w reprezentowanej dziedzinie. Kadencja konsultanta wojewódzkiego trwa pięć lat. Do głównych zadań  konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia należy: realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla...

Wojewoda podlaski na XIX Podlaskim Święcie Chleba

Zbiór zboża sierpem czy wykonywanie żniwnych bukietów nazywanych równiankami przypomniało w niedzielę w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu podczas XIX Podlaskiego Święta Chleba. W wydarzeniu wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. To jedna z największych letnich imprez plenerowych w regionie. Przyciągnęła tysiące odwiedzających. Oprócz przypominania tradycji żniwnych, święto chleba to także wielki targ najróżniejszych gatunków pieczywa - od chleba i bułek...

Wojewoda podlaski na cerkiewnej uroczystości ku czci Ikony Matki Boskiej Supraskiej

W prawosławnym klasztorze w Supraślu k. Białegostoku zakończyły się w sobotę dwudniowe uroczystości ku czci Ikony Matki Boskiej Supraskiej. Święto należy do najważniejszych w tym monasterze. Część wiernych przybyła na nie w pieszych pielgrzymkach. W wydarzeniu wziął udział m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Święto Ikony Matki Boskiej Supraskiej przypada rokrocznie 10 sierpnia. Jest - obok Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i święta Ewangelisty Jana...

Rząd PiS walczy z wykluczeniem komunikacyjnym i przywraca połączenia lokalne w Podlaskiem!

„To kolejny element realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości, rządu premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie walki z różnego rodzaju wkluczeniami społecznymi" – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski o projekcie przywracającym połączenia lokalne. Pierwsze PKS-y uruchamiane dzięki wsparciu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych powinny ruszyć od września tego roku. Z budżetu państwa na realizację programu w 2019 r. trafi 300 mln zł, a w 2020 r. –...

Zamówienia Publiczne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacyjnymi budynków PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacji budynków PUW.   Zadanie I:...

Dostawa 10 fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 10 kompletów fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Termin realizacji: do dnia 06 września 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 23 sierpnia...

Dostawa fabrycznie nowych plastikowych skrzyniopalet składanych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 20 kompletów fabrycznie nowych plastikowych skrzyniopalet składanych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Termin realizacji: do dnia 06 września 2019 r. Oferty należy złożyć do dnia: 23...

Dostawa fabrycznie nowej automatycznej ładowarki piasku do worków

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowej automatycznej ładowarki piasku do worków   Termin realizacji: 08 listopada 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 20 sierpnia 2019 r.   Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach poniżej....

Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych, elektronicznych syren alarmowych

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...