Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Prof. dr hab. n.med. Anna Kuryliszyn-Moskal ponownie konsultantem w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył w czwartek akt powołania konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej prof. dr hab. n. med. Annie Kuryliszyn-Moskal. Kadencja konsultanta wojewódzkiego trwa pięć lat. Prof. Anna Kuryliszyn-Moskal jest specjalistą o uznanym dorobku naukowym w reprezentowanej dziedzinie. Jest autorką lub współautorką ok. 180 publikacji naukowych. Od 2008 r. jest kierownikiem Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego...

Bohoniki: Wojewoda podlaski z wizją lokalną obszaru objętego ochroną konserwatorską

Meczet i mizar w Bohonikach odwiedzili w środę wiceminister kultury, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Wiceminister kultury i wojewoda podlaski wzięli udział w spotkaniu terenowym w Bohonikach przy tatarskim mizarze (cmentarzu) oraz w wizji lokalnej w meczecie. Sześć lat temu, meczet wraz z pobliskim mizarem uzyskał status Pomnika Historii, stanowiący jedną z kilku form ochrony zabytków w Polsce. ...

Archiwum Państwowe w Białymstoku już w nowej siedzibie

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w otwarciu nowej siedziby Archiwum Państwowego w Białymstoku. Obiekt przy ul. Mickiewicza to ok. 3 tys. metrów kwadratowych. Umożliwi przechowywanie nawet 12 km akt. W wydarzeniu obok wojewody podlaskiego uczestniczyła prof. Magdalena Gawin, wiceminister kultury, Generalny Konserwator Zabytków. Nowoczesny obiekt ma 3,6 tys. m2. Składa się części magazynowej umożliwiającej przechowywanie 11 km bieżących akt,...

"Bezpieczne wakacje" 2018

Kontrole autokarów, stanu sanitarnego placówek, w których wypoczywają dzieci i różnego rodzaju akcje profilaktyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz policji i straży pożarnej – rusza akcja „Bezpieczne wakacje 2018". O jej założeniach na poniedziałkowym briefingu prasowym poinformował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. „W czasie wakacyjnym kładziemy szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci. Okres ten sprzyja bowiem nie tylko wypoczynkowi, ale...

Uroczyste obchody święta 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wzięli udział w inauguracji obchodów święta 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Z okazji jubileuszu żołnierze 18 PR zorganizowali festyn rodzinny. Źródło: PUW ...

Zamówienia Publiczne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na potrzeby inwestycji realizowanych na przejściach granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,...

Dostawa skanerów biometrycznych i czytników dokumentów

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Dostawa skanerów biometrycznych i czytników dokumentów.   Wymagany termin realizacji...

Dostawa, instalacja i konfiguracja elementów systemu dozoru wizyjnego

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  dostawa, instalacja i konfiguracja elementów systemu dozoru wizyjnego.   Wymagany termin...

Odwodnienie komór barier zapobiegających ucieczce z terenu dpg w Połowcach

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem jest wykonanie odwodnienia komór barier zapobiegających ucieczce z terenu drogowego...

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dostawa materiałów promocyjnych dla projektów finansowanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych...