Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Burze z gradem (Meteorologiczne, woj. Podlaskie)
Woj. podlaskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Miliony na drogi lokalne

Blisko 21 mln zł dostaną podlaskie samorządy na budowę dróg lokalnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Za te pieniądze zbudują i przebudują prawie 39 km jezdni. Dziś wojewoda Bohdan Paszkowski podpisał z samorządowcami stosowne umowy na dofinansowanie. Dofinansowanie otrzyma 6 powiatów: Powiat suwalski – ponad 1, 4 mln zł  - Wiżajny – Smolniki – Sidory oraz Przerośl – Zusenko – Jemieliste. Powiat grajewski – ponad 2,2 mln zł -  Bęćkowo – Szczuczyn...

Obchody 30. rocznicy w części wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w Mońkach

W tym roku mija 30. rocznica pierwszych w powojennej historii kraju, częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz całkowicie wolnych do przywróconego Senatu. Z tej okazji w Mońkach odbyła się uroczystość w której udział wziął wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Wybory czerwcowe zostały przeprowadzone w wyniku i  na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. Wybrano wówczas 460 posłów i 100 senatorów. Ich konsekwencją był upadek komunizmu i...

Jubileusz 50-lecia nauczania stomatologii na Uniwersytecie w Białymstoku

W bieżącym roku mija 50 lat od kiedy na Uniwersytecie Białostockim kształcą się stomatolodzy. Z tej okazji w sobotę odbyły się obchody w których udział wziął wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Podczas spotkania prodziekan ds. jakości kształcenia, programów studiów i oddziału stomatologii dr hab. Teresa Sierpińska, podziękowała  osobom zaangażowanym w rozwój i osiągnięcie tak wysokiego poziomu, jaki reprezentuje obecnie stomatologia na uniwersytecie: prof....

100-lecie NIK

W piątek w Białymstoku odbyły się uroczystości związane ze stuleciem powołania Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski podziękował pracownikom białostockiej delegatury NIK za służbę i podjęte przez nich działania kontrolne. Prezes NIK mówił w Białymstoku, że Instytucja którą kieruje każdego roku prowadzi kilkaset kontroli, a wnioskowanych jest nawet kilka tysięcy. Podkreślił też, że to dobry dzień nie tylko na podsumowania, ale też na...

Ognisko ASF w Wólce Wygonowskiej

30 maja wicewojewoda Jan Zabielski uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Kryzysowego w Bielsku Podlaskim, podczas którego omówił ze służbami ognisko wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie w Wólce Wygonowskiej (gmina Orla).  W trakcie spotkania wicewojewoda ustalił plan likwidacji ogniska, tryb postępowania oraz udział i zadania poszczególnych służb w likwidacji zagrożenia. Poza służbami weterynaryjnymi w akcji biorą udział policja, straż pożarna...

Zamówienia Publiczne

Usługa wykonania broszury informacyjnej „KIEDY NADEJDZIE KRYZYS”

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania broszury informacyjnej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.   Termin realizacji: 12 lipiec 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 25 czerwca 2019...

Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem są: 3 szt. komputerów stacjonarnych na potrzeby Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Ofertę należy złożyć do dnia: ...

Wykonanie odzieży na wymiar na potrzeby operatorów numeru 112

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: wykonanie odzieży na wymiar na potrzeby operatorów numeru 112 (bluza typu...

Sporządzenie opinii geodezyjno-prawnej dotyczącej powierzchni majątku Wysoki Stoczek, Marczuk, Antoniuk

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) w przedmiocie sporządzenia opinii geodezyjno-prawnej dotyczącej powierzchni majątku Wysoki Stoczek,...

Przeprowadzenie szkolenia pracowników PUW w Białymstoku „Ochrona danych osobowych w praktyce”

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na przeprowadzenie szkolenia pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...