Pomiń menu nawigacyjne

Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Dokument XML o ustalonej strukturze, w którym uprawniona strona poświadcza fakt przyjęcia wpłaty określonej kwoty, na określony rachunek, z określonym tytułem.
EPO może również zawierać różne dodatkowe informacje o okolicznościach wpłaty. Informacje w EPO poświadczone są podpisem cyfrowym wystawcy.

Kontakt

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

tel. 85 743 93 15,  fax 85 743 93 21

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30