Pomiń menu nawigacyjne

Odbieranie dokumentu przez klienta administracji

Usługa Elektronicznego Doręczyciela pozwala na odbiór dokumentu elektronicznego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Adresat dokumentu otrzymuje powiadomienie o doręczeniu na adres e-mail. W powiadomieniu zawarty jest adres URL (link), po uruchomieniu którego adresat zostaje przekierowany do aplikacji Elektronicznego Doręczyciela.

Autoryzacja dostępu do dokumentu

Następnie wybiera przycisk „Zobacz poświadczenie".

Urzędowe poświadczenie doręczenia

Klient administracji korzystający z Elektronicznego Doręczyciela otrzymuje wygenerowany elektronicznie dokument UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia). Urzędowe Poświadczenie Doręczenia wydawane jest przez nadawcę dokumentu. Klient administracji zamyka podgląd poświadczenia a następnie klika przycisk „Wybierz metodę podpisywania".

Wybór metody podpisywania

W celu odebrania dokumentu klient administracji zobowiązany jest dokonać podpisu elektronicznego poprzez wybranie metody podpisania dokumentu.

Wybór metody podpisywania

Dostępne metody podpisywania dokumentu to:

  • Podpis Elektroniczny;
  • Profil Zaufany ePUAP.

Obie metody opisane są w odrębnych artykułach Poradnika.

Kontakt

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

tel. 85 743 93 15,  fax 85 743 93 21

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30