Pomiń menu nawigacyjne

Podpisywanie dokumentu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

W celu podpisania dokumentu za pomocą Profilu Zaufanego EPUAP należy na ekranie wyboru metody podpisywania poświadczenia (sekcja opatrzona nagłówkiem Profil Zaufany) wybrać przycisk „Zaloguj się".

Logowanie z Elektronicznego Doręczyciela do ePUAP

W kolejnym etapie klient administracji zostanie przekierowany na ekran logowania do platformy e-podlaskie.eu, w celu połączenia z platformą ePUAP należy kliknąć przycisk „ePUAP Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła ePUAP", zostanie otwarte nowe okno.

Logowanie do ePUAP

Aby zalogować się do platformy ePUAP, należy wskazać swój indywidualny login i hasło, następnie wybrać przycisk „Zaloguj się".

Wybór profilu zaufanego

Po zalogowaniu się do ePUAP klient administracji zostaje ponownie przekierowany do aplikacji Elektronicznego Doręczyciela, gdzie należy wybrać przycisk „Wybierz tę metodę" (sekcja profil zaufany).

Wybranie przycisku powoduje przesłanie na skrzynkę e-mail klienta administracji kodu autoryzacji. Kod należy przekopiować/wpisać na ekranie autoryzacji dostępu do dokumentu, następnie kliknąć przycisk „Podpisz poświadczenie".

Podpisywanie dokumentu kodem autoryzacji

Jeżeli proces przebiegł prawidłowo, klient administracji zostanie powiadomiony, że proces składania podpisu elektronicznego został przeprowadzony prawidłowo.

Prawidłowo podpisane poświadczenie

Po kliknięciu przycisku „Przejdź dalej" nastąpi przekierowanie do treści doręczonego dokumentu.

Kontakt

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

tel. 85 743 93 15,  fax 85 743 93 21

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30