Pomiń menu nawigacyjne

Podpisywanie dokumentu z wykorzystaniem komponentu Szafir

W celu podpisania dokumentu za pomocą podpisu elektronicznego należy na ekranie wyboru metody podpisywania poświadczenia (sekcja opatrzona nagłówkiem Podpis Elektroniczny) wybrać przycisk „Wybierz tę metodę".

Komponent Szafir do składania i weryfikacji podpisu

W celu potwierdzenia operacji należy wybrać odpowiedni certyfikat poprzez wciśnięcie przycisku „Wybierz", a następnie wprowadzić PIN.

Uwaga! Do wykonania operacji uwierzytelniania podpisem niezbędne jest podłączenie czytnika wraz z kartą, zawierającą podpis kwalifikowany lub poprzez token USB.

Weryfikacja PIN

Uwierzytelnianie odbywa się poprzez podanie unikalnego kodu PIN do klucza elektronicznego.

Powiadomienie o zakończeniu weryfikacji podpisu

Jeżeli proces przebiegł prawidłowo, klient administracji zostanie powiadomiony, że proces składania podpisu elektronicznego został przeprowadzony prawidłowo. Po kliknięciu przycisku „Zakończ" nastąpi przekierowanie do aplikacji Elektronicznego Doręczyciela.

Kontakt

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

tel. 85 743 93 15,  fax 85 743 93 21

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30