Pomiń menu nawigacyjne

Aplikacja do podglądu dokumentów elektronicznych

Baner aplikacji BIT PDE - Podgląd Dokumentu Elektronicznego

Elementem wymaganym przez przepisy prawa dotyczące doręczenia jest aplikacja off-line pozwalająca na wizualizację dokumentu elektronicznego bez potrzeby posiadania dostępu do Internetu (w szczególności bez dostępu do Centralnego Repozytorium Dokumentów). Urząd jest zobligowany do dostarczenia Klientowi Administracji nieodpłatnie takiego narzędzia.

W związku z tym Urząd udostępnia do pobrania aplikację off-line spełniającą wymagania rozporządzenia do art. 16 Ustawy o Informatyzacji. Odnośnik do aplikacji off-line pozwalającej na wizualizację dokumentu, jest dostarczany Klientowi Administracji w treści wiadomości pocztowej waz z dokumentem elektronicznym.

Instalatory aplikacji off-line pozwalającej na wizualizację dokumentu elektronicznego zostały przygotowane w wersjach pozwalających na uruchomienie na systemach Windows i Linux.

Zapoznaj się z obsługą aplikacji do podglądu dokumentów elektronicznych.