Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500 plus - briefing

W piątek (04.08.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbył się briefing prasowy z udziałem wicewojewody podlaskiego Jana Zabielskiego i dyrektora wydziału polityki społecznej PUW Andrzeja Kozłowskiego podsumowujący pierwsze dni składania wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500 plus". Wydział polityki społecznej od 1 sierpnia br., na wniosek ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, zbiera informacje o liczbie...

Spotkanie dotyczące ASF

W środę (02.08.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono szczegóły realizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń". W spotkaniu prowadzonym przez wicewojewodę podlaskiego Jana Zabielskiego uczestniczyli: podlaski wojewódzki...

73. rocznica Powstania Warszawskiego

We wtorek (01.08.2017 r.) w 73. rocznicę Powstania Warszawskiego wicewojewoda podlaski Jan Zabielski w asyście służb mundurowych złożył wieniec pod pomnikiem Armii Krajowej w Białymstoku by uczcić heroiczną walkę o wolność naszej Ojczyzny. W imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela kwiaty złożył doradca ministra Artur Kosicki. Źródło: PUW ...

Spotkanie w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi

W poniedziałek (31.07.2017 r.) w siedzibie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie poświęcone aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030). Podczas spotkania, w którym uczestniczył wicewojewoda podlaski Jan Zabielski, przedstawiono kontekst prac nad aktualizacją Strategii wynikający z dyskusji na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Omówione zostały wyniki monitorowania i oceny wdrażania...

Zakończenie modernizacji stacji w Augustowie i Hajnówce

W środę (26.07.2017 r.) wicewojewoda podlaski Jan Zabielski wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej w Augustowie, poświęconej zakończeniu dwóch inwestycji polegających na modernizacji stacji 110/15 kV w miejscowościach Augustów i Hajnówka. To ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne PGE Dystrybucja jest jednym z największych tego typu projektów realizowanych obecnie we wschodniej Polsce. Celem powyższych prac było m.in. zwiększenie jakości dostaw energii...

Zamówienia Publiczne

Przegląd techniczny, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych

Wojewoda Podlaski ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przegląd techniczny, konserwacja i naprawa urzadzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych z kontrolą...

Dostawa aktualizacji licencji na okres 24 miesięcy do urządzenia do ekstrackcji i analizy danych z urządzeń mobilnych - UFED 4 PC na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Połowcach.

Wojewod Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprekraczajacej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której predmiotem jest dostawa licencji na okres 24 miesięcy do urządzenia do ekstrakcji i nalaizy danych z urządeń mobilnych - UFED 4 PC na midzynarodowe drogowe prejście...

Dostawy oleju opałowego na międzynarodowe przejścia graniczne w województwie podlaskim

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz....

Remont dróg na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica (Etap I)

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Remont dróg na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica (Etap I)

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...