Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Komunikat NC Cyber (Ogólne, woj. Podlaskie)
NC Cyber informuje: w pakiecie MS Office w 2007, 2010, 2013 i 2016 odkryto krytyczną podatność. Należy natychmiast pobrać aktualizacje.
w RSO info o zagr. w cyberprzestrzeni (Ogólne, woj. Podlaskie)
Od dnia 16 listopada 2017 r. w RSO ukazywać się będą komunikaty dotyczące istotnych zagrożeń i zdarzeń w cyberprzestrzeni (systemach i sieciach komputerowych).

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

We wtorek (05.12.2017 r.) odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Kwiaty pod pomnikiem złożył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz społeczny i...

Bliżej Funduszy Europejskich w województwie podlaskim

5 grudnia 2017 r., w Białymstoku, odbyło się spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich" poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa podlaskiego. Program PO WER nadzorowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji...

Otwarcie nowej części fabryki British American Tobacco w Augustowie

W poniedziałek (04.12.2017 r.) odbyło się otwarcie nowej części fabryki British American Tobacco w Augustowie. W otwarciu udział wzięli m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. Podczas inauguracji została zaprezentowana nowa hala produkcyjna wyposażona w najnowocześniejsze linie technologiczne. ...

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

W poniedziałek (4.12.2017 r.) odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku. W uroczystości wzięli udział: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Szczypiń. Podczas uroczystości zostały wręczone Brązowe Krzyże...

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy oraz I Światowego Dnia Ubogich

W sobotę (02.12.2017 r.) odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy oraz I Światowego Dnia Ubogich pod hasłem „Wolontariusz twoim przyjacielem" w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. W spotkaniu uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W trakcie wydarzenia odbyło się również uhonorowanie wolontariuszy Caritas Diecezji Łomżyńskiej. ...

Zamówienia Publiczne

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Skarb Pańswa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15 - 213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gmin, starostw powiatowych, członków powiatowych komisji...

Wykonanie przeglądów okresowych, zapewnienie gotowości eksploatacyjnej drzwi i kurtyn

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi  o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Wykonanie przeglądów okresowych oraz zapewnienie stałej gotowości...

Dostawa materiałów biurowych oraz papieru

Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017...

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Zabłudów i innych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość...

Wykonywanie lekarskich badań profilaktycznych pracowników PUW

odlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Wykonywanie lekarskich badań profilaktycznych pracowników Podlaskiego Urzędu...