Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Komunikat NC Cyber (Ogólne, woj. Podlaskie)
W Internecie coraz częściej pojawiają się fałszywe sklepy internetowe kuszące klientów atrakcyjnymi ofertami w celu wyłudzenia pieniędzy.

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Inwestycje w drogi lokalne z dużym wsparciem rządu

W tym roku premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu największej, w stosunku do lat poprzednich, kwoty z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Rząd przeznaczy łącznie na te cele 1,3 mld, to jest o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. Dzięki tym decyzjom województwa dostaną realne wsparcie na inwestycje w drogi lokalne. W województwie podlaskim...

Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Ochrona infrastruktury krytycznej to główny priorytet państwa polskiego o którym rozmawiali uczestnicy poniedziałkowego spotkania w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Wzięli w nim udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, dyrektor generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Średnicki, dyrektor biura informatyki i rozwoju systemów teleinformatycznych Mariusz Madejczyk oraz dyrekcja wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Bogusław Maksim i Mirosław...

Powiatowe Forum Rolnicze w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

Płatności obszarowe w 2018 r., realizacja Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i  Rolnictwa w okresie programowania 2014-2020 oraz strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa z perspektywą do 2030 r. – to główne tematy poniedziałkowego Powiatowego Forum Rolniczego, w którym wziął udział wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. W spotkaniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim obok wicewojewody podlaskiego udział wzięła również Mirosława...

Pogrzeb dziesięciu żołnierzy 201. Pułku Piechoty: uroczystości w Andrzejewie i Szumowie z udziałem wojewody podlaskiego

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w piątkowej uroczystości na cmentarzu w Szumowie, na którym pochowano z ceremoniałem wojskowym szczątki dziesięciu żołnierzy ochotników z 1920 roku. Odkryto je w czasie prac ekshumacyjnych przeprowadzonych na terenie sąsiedniej gminy Andrzejewo (woj. mazowieckie). „Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem hołdu dla tych naszych poprzednich pokoleń, za ich wysiłek, za ich pracę, za ich walkę, w tym symbolicznym i...

Wojewoda podlaski na podpisaniu umów w ramach Senior+

W Ministerstwie Rodziny w czwartek podpisano umowy z samorządami, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Senior+. W wydarzeniu wzięła udział wicepremier Beata Szydło, minister rodziny Elżbieta Rafalska, wiceminister rodziny Elżbieta Bojanowska oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. „Rodzina wielopokoleniowa to polska specjalność. Model tej rodziny, mimo że zmieniają się warunki, jest trwały. Najważniejszym wyzwaniem obecnie jest sytuacja...

Zamówienia Publiczne

Dostawa zestawów diagnostycznych oraz testów diagnostycznych

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP". 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

Dostawa odczynników chemicznych i wzorców

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP". 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

Przeprowadzenie szkolenia na potrzeby pracowników PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu „Praktyczna ochrona danych osobowych po wejściu w życie RODO 2018 r." ...

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejętych w związku z budową gazociągu

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie oględzin 16 niezabudowanych nieruchomości, sporządzenie z tej czynności protokołów oraz wykonanie operatów...

Naprawa, konserwacja i legalizacja wag na mdpg w Kuźnicy Białostockiej

Skarb Państwa Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: naprawa polegająca na wymianie na nowe pomostów wagowych, konserwacja i legalizacja ponowna...