Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa

We wtorek (27.09.2016r.) w Sali kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie, którego tematem było przedstawienie możliwości, kierunków i metod zmierzających do rozwoju gazyfikacji gmin. W zebraniu wzięli udział senator RP Jan Dobrzyński, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, a także samorządów z terenu województwa podlaskiego. ...

XXXI Forum Związku Gmin Wiejskich

We wtorek (27.09.2016r.) w Grzymałach Szczepankowskich koło Łomży rozpoczęły się obrady XXXI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Szczypiń wzięli udział w debacie na temat wprowadzonych i planowanych zmian w systemie oświaty. Zebrani dyskutowali także m.in. na temat dekomunizacji przestrzeni publicznej, odtworzenia i renowacji miejsc polskiej pamięci narodowej na obszarze...

Spotkanie w Wysokiem Mazowieckiem dot. ASF

W poniedziałek (27.09.2016r.) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie poświęcone dalszym planom wykupu zdrowych tuczników z  tzw. stref zagrożonych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski zgodnie z uchwaloną przez Sejm specustawą dotyczącą przeciwdziałaniu ASF. W spotkaniu udział wzięli dr Karol Krajewski doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca głównego lekarza weterynarii...

Uroczyste Otwarcie Drogi Powiatowej nr 1291B

W niedzielę (25.09.2016r.) odbyło się otwarcie drogi powiatowej nr 1291B Kamionka Stara – Wierzchlesie – Łaźnisko – Woronicze – Podsokołda, w którym uczestniczył Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski. Uroczystości rozpoczęły się dziękczynną Mszą Świętą w Kaplicy Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Wierzchlesiu. Po Mszy Św. uroczystość przeniosła się na odcinek nowo powstałej inwestycji, gdzie Starosta Sokólski Piotr Rećko przedstawił zarysu projektu. Po...

25-lecie Gminy Zambrów

W sobotę (24.09.2016r.) odbyły się obchody 25-lecia Gminy Zambrów. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie koncelebrowana przez Biskupa Seniora Stanisława Stefanka, w której uczestniczyli  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Po nabożeństwie, w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury  Miejska Młodzieżowa Orkiestra...

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Zawarcie umowy ramowej na lata 2017-2018 na wykonanie operatów szacunkowych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz....

Remont nawierzchni nad garażem podziemnym w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej - Bruzgi

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z...

Remont elewacji budynków na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Dostawa, montaż i uruchomienie myjni przejazdowej na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Kuźnica - Bruzgi

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz....

Wykonanie I etapu remontu pomieszczeń biurowych w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 9

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z...