Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku W środę (30.11.2016 r.) odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, podczas którego wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył odznaczenia państwowe: ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI: dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB - Wydział Pedagogiki i Psychologii SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI: dr   hab.   Marzanna   Maria   Morozewicz,   prof.  ...

Otwarcie drogi w Żółtkach

We wtorek (29.11.2016 r.) wojewoda podlaski wziął udział w uroczystym otwarciu drogi w Żółtkach w gm. Choroszcz. Zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach  - II etap obejmowało przeprowadzenie robót drogowych o łącznej długości odcinków dróg 1.344,00 m, sanitarnych, w tym m.in. sieci kanalizacji deszczowej o długości ponad 840 m oraz robót wodociągowych. Źródło: PUW ...

70-lecie Szkoły Podstawowej nr 6

We wtorek (29.11.2016 r.) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w Jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym p.w. Św. Anny oraz nabożeństwem w cerkwi katedralnej p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy. Źródło: PUW ...

Szkolenie Rad Społecznych

We wtorek (29.11.2016 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się szkolenie poświęcone w głównej mierze omówieniu zadań wynikających ze sprawowania funkcji przedstawiciela Wojewody Podlaskiego w Radach Społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Uczestników konferencji szkoleniowej powitał i głos zabrał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Zasadniczą część szkolenia poprowadziła mecenas Agnieszka Zięzio-Koralewska, która jest...

Rocznica Wybuchu Powstania Listopadowego

W poniedziałek (28.11.2016 r.) na Cmentarzu Powstańców Listopadowych w Kopnej Górze k. Sokołdy odbyły się obchody rocznicy Wybuchu Powstania Listopadowego. W Miejscu Pamięci Narodowej odmówiono modlitwę ekumeniczną z udziałem Kompanii Honorowej i Pocztów Sztandarowych oraz odczytano Apel Poległych. Na zakończenie uroczystości sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem ofiar Powstania...

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa bonów towarowych na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015...

Remont nawierzchni bitumicznej w międzynarodowych drogowych przejściach granicznych w Kuźnicy Białostockiej - Bruzgi i Bobrownikach - Bierestowica

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z...

Swiadczenie usług pocztowych na potrzeby PUW w Białymstoku i Delegatury PUW w Łomży

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

Dostawa i uruchomienie sprzętu informatyczno-biurowego na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Zawarcie umowy ramowej na lata 2017-2018 na wykonanie operatów szacunkowych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz....