Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

#NowaPiątka rusza w Podlasie

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zainaugurował w Białymstoku akcję #NowaPiątka. Ma ona promować nowe pomysły rządu: „Emerytura Plus", „Niższy Pit", „Bez Pit dla młodych", „500 plus" i „Połączenia lokalne". Propozycje te zmierzają do poprawy jakości życia polskich rodzin bez względu na miejsce zamieszkania czy pozycję społeczną. W pierwszą trasę informacyjną wojewoda podlaski ruszył świeżo oklejonym busem do Supraśla. Podobnie jak w całym kraju, również w...

Białostocki Okręgowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów rozpoczął XV kadencję

Podsumowanie działalności ustępującego zarządu, wybór nowych władz, wyznaczenie kierunków działań na kolejne lata – w poniedziałek w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W wydarzeniu uczestniczył m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W posiedzeniu inaugurującym XV kadencję stowarzyszenia wzięli również udział delegaci, władze związku, a także m.in. przewodnicząca...

XXII Rajd Śladami Powstańców Styczniowych 1863 r.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz blisko 600 harcerzy z całego Podlasia uczestniczyło w sobotnim XXI Rajdzie Śladami Powstańców Styczniowych 1863r. w Supraślu. Organizatorem Rajdu był Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im.hm Ryszarda Kaczorowskiego. Źródło: PUW ...

Wicewojewoda podlaski o przyszłości wsi i rolnictwa w naszym regionie

Aktualna sytuacja w zwalczaniu ASF w Podlaskiem i nowe zagrożenia fitosanitarne w rolnictwie – te oraz inne zagadnienia były przedmiotem obrad  Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi, któremu przewodniczył wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o nowych wymogach kontrolnych dla rolników wynikających z Programu działań ograniczających odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Wśród tematów dyskusji znalazły się też...

Rekordowe 414 mln zł na podlaskie drogi lokalne!

„Fundusz Dróg Samorządowych przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach" – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Na czwartkowym briefingu prasowym ogłosił nabór wniosków i objaśniał szczegóły realizacji rządowego programu w naszym regionie. Podkreślił przy tym, że 414 mln zł na drogi lokalne to rekordowa kwota, jakiej Podlasie dotąd nie miało.  „To moment i oczekiwany przez mieszkańców naszego...

Zamówienia Publiczne

Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP". 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

Szkolenie z zakresu uprawnień eksploatacji i dozoru Grupa-1 i Grupa-2, uprawnień na podesty ruchome P1 oraz uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na przeprowadzenie szkoleń pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

Usługa organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty studyjnej, w ramach projektu finansowanego z FAMI

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty studyjnej, w ramach projektu pn. Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim, finansowanego z Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Wymagany termin...

Szkolenia okresowe BHP pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Informacje dotyczące niniejszego...

Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na przejściach granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...