Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ostrzeżenia RSO

Podlaskie: Upał (Meteorologiczne, woj. Podlaskie)
IMGW-PIB OSTRZEGA podlaskie, upał od 24.06 do 26.06, temperatura maks. od 28°C do 33°C, temperatura min. od 14°C do 18°C.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

Obchody 72. rocznicy bitwy stoczonej w 1944 r. przez oddziały AK i NZS z niemieckim okupantem.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski uczestniczył w Wygodzie (gmina Łomża) w obchodach 72. rocznicy bitwy stoczonej w 1944 r. przez oddziały Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych z niemieckim okupantem. Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Świętą w Kościele pw. NMP Matki Kościoła w Wygodzie. O wydarzeniach sprzed 72 lat mówił prof. Krzysztof Sychowicz. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie przedstawili część artystyczną. Po...

Dzień Konia na Podlasiu

W Majątku Howieny w Pomigaczach (Gmina Turośń Kościelna) odbył się w niedzielę (19.06.2016 r.) Dzień Konia na Podlasiu, w którym uczestniczył wicewojewoda Jan Zabielski. Impreza odbywa się po raz trzynasty, dając okazję do pokazania wspaniałych efektów hodowli koni (szczególnie zimnokrwistych) na Podlasiu. W tym roku zaprezentowano: championat ogierów zimnokrwistych rocznych i dwuletnich, championat klaczy zimnokrwistych rocznych i dwuletnich oraz występy...

Dzień Przewoźnika

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w piątek, 17 czerwca 2016 r., uczestniczył w obchodach „Dnia Przewodnika" w Białymstoku zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia razem z Walnym Zebraniem Czlonków. Podczas uroczystości wojewoda podlaski wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę członkom Stowarzyszenia Władysławowi Żero i Adamowi Byglewskiemu.  (rc)   ...

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

W czwartek (16.06.2016 r.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyła się prezentacja założeń mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W prezentacji wziął udział wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa ma być powszechnie dostępnym źródłem informacji dla obywateli, wskazującym, gdzie jest niebezpiecznie. Mapa będzie...

Nowy Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

16 czerwca 2016 r. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski uczestniczył w siedzibie komendy oddziału w Białymstoku w uroczystości przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W uroczystości uczestniczyli także:  Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Marek Łapiński, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej SG płk SG Michał Nowakowski-Lipka oraz kadra kierownicza...

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika komunalnego i osprzętu na przejścia graniczne województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z...

Dostawa, montaż i uruchomienie myjni przejazdowej na drogowym przejściu granicznym Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz....

Dostawa ciągnika wraz z osprzętem na drogowe przejście graniczne Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Połowcach, na terenie drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka.

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Budowa budynku izolatorium w Połowcach, na terenie drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...