Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ostrzeżenia RSO

Podlaskie - kontrole graniczne. (Informacje drogowe, woj. Podlaskie)
Od dnia 4 lipca do dnia 2 sierpnia 2016 r. zgodnie z rozporządzeniem MSWiA wprowadzona zostanie całodobowa kontrola na granicach wewnętrznych strefy Schengen.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenie dzielnicowych województwa podlaskiego

W poniedziałek (18.07.2016 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim ponad 200 podlaskich dzielnicowych przeszło szkolenie "Dzielnicowy bliżej nas". Udział w tym przedsięwzięciu wzięli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Daniel Kołnierowicz wraz ze swoim zastępcą nadkomisarzem Jackiem Kumpiałowskim. W warsztatach uczestniczył również Dyrektor Biura...

73. Rocznica Mordu Mieszkańców Wsi Krasowo Częstki

17 lipca 2016 roku minęła 73. Rocznica Mordu Mieszkańców Wsi Krasowo Częstki. Niemcy zamordowali wówczas 257 osób. Był to odwet za ośmiu niemieckich żołnierzy, zabitych przez polskich partyzantów. Uroczystości upamiętniające tragiczną zbrodnię odbyły się na miejscu kaźni pomordowanych. Po Mszy Świętej, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski, parlamentarzyści oraz samorządowcy, w asyście pocztów sztandarowych, złożyli wieńce na grobach ofiar hitlerowskich Niemców. W...

Wizyta Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Białymstoku

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku oraz omówienie spraw dotyczących rozwoju sportu były głównymi tematami poruszanymi 15 lipca 2016 r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku. W spotkaniu udział wzięli: Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, Przewodniczący Rady Miasta Białystok Mariusz Krzysztof Gromko, Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Zbigniew Józef Brożek,...

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W środę (13.07.2016 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania, któremu przewodniczył wojewoda podlaski Bohdan Józef Paszkowski,  omówiono realizację przygotowań do Dni w Diecezjach w związku z 31. Światowymi Dniami Młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Diecezji, Marszałka Województwa Podlaskiego, kadra kierownicza wojewódzkich służb, inspekcji i straży. W...

Augustów. Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

W Augustowie uroczyście obchodzono 71. rocznicę Obławy Augustowskiej – największej zbrodni Sowietów dokonanej na Polakach po zakończeniu II wojny światowej. Organizatorami obchodów byli burmistrz Augustowa Wojciech Walulik oraz ks. kanonik Wojciech Jabłoński. W uroczystościach udział wzięli m.in.: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk,...

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Wykonanie I etapu remontu pomieszczeń biurowych w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 9

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z...

Dostawa i montaż siatek ochronnych pod wiatami na drogowym przejściu granicznym Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnych monitorów promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka - Świsłocz

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz....

Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz w Łomży

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...