Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Susza hydrologiczna – Podlaskie (Hydrologiczne, woj. Podlaskie)
IMGW wydał ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, zlewnie: Narwi, Supraśl, Pisy (podlaskie), ważne do odwołania.

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

25 sierpnia w Kolnie II Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi z udziałem premiera

Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w niedzielę 25 sierpnia w Kolnie (Podlaskie) odbędzie się II Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi - poinformował w środę na konferencji prasowej w Białymstoku wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Wojewoda podlaski przypomniał, że pierwsze takie święto zorganizowano przed rokiem w Wąwolnicy na Lubelszczyźnie. Wojewoda podlaski podkreślił, że celem święta zainicjowanego przez premiera Morawieckiego jest...

Wojewoda podlaski na prawosławnym święcie Przemienienia Pańskiego na Grabarce

Na Świętej Górze Grabarce k. Siemiatycz odbyły się w poniedziałek główne obchody prawosławnego święta Przemienienia Pańskiego. Minister edukacji Dariusz Piontkowski i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wzięli udział w najważniejszej w roku uroczystości w cerkiewnym sanktuarium. Głównej liturgii przy ołtarzu polowym przewodniczył zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) metropolita Sawa, w asyście hierarchów z kraju i zagranicy....

Wojewoda podlaski na dożynkach w Nowych Piekutach i Festynie Świętego Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w niedzielę w gminnych dożynkach w Nowych Piekutach i Festynie Świętego Bartłomieja w Kuleszach Kościelne. ...

Jubileusz 90-lecia OSP w Klepaczach

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w sobotnim jubileuszu 90-lecia OSP w Klepaczach. ...

76. rocznica wybuchu powstania w białostockim getcie

W Białymstoku odbyły się w piątek uroczystości związane z 76. rocznicą wybuchu powstania w tamtejszym getcie. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego, delegacja z izraelskiego Yehud, które jest miastem partnerskim Białegostoku, byli też dawni żydowscy mieszkańcy Białegostoku i ich potomkowie z Izraela. Po modlitwach: żydowskiej, katolickiej i prawosławnej przy pomniku składano wieńce i...

Zamówienia Publiczne

Dostawa autoklawu laboratoryjnego pionowego oraz sterylizatora parowego do sterylizacji brudnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP". Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA AUTOKLAWU...

Dostawa fabrycznie nowej automatycznej ładowarki piasku do worków

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowej automatycznej ładowarki piasku do worków dla Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.   Termin realizacji: do dnia 06 grudnia 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 13...

Dostawa aktualizacji licencji na okres 24 miesięcy do urządzenia UFED 4 PC na mdpg Połowce – Pieszczatka

Dostawa aktualizacji licencji na okres 24 miesięcy do urządzenia UFED 4 PC na międzynarodowe drogowe przejście graniczne Połowce – Pieszczatka Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacyjnymi budynków PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacji budynków PUW.   Zadanie I:...

Dostawa 10 fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 10 kompletów fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Termin realizacji: do dnia 06 września 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 23 sierpnia...