Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

Festiwal Kultur 2016

We wtorek (24.05) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się Festiwal Kultur, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku. W spotkaniu udział wziął wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele władz samorządowych. Podczas Festiwalu dzieci klas I-III wzięły udział w konkursie plastycznym pt: Inni, a jednak tacy sami, a dzieci klas IV – VI w konkursie literackim. Można też było odwiedzić stoiska kulturowe z pamiątkami,...

Dzień Strażaka w Białymstoku

W piątek (20.05)  swoje święto obchodzili strażacy. Ulicami Białegostoku przejechała kolumna ich wozów. Uroczystość rozpoczęła msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, a główne uroczystości odbyły się na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W obchodach Dnia Strażaka udział wziął wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski strażacy Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku.   Praca strażaka to nie tylko gaszenie...

XV posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej do spraw Współpracy Transgranicznej

20 maja 2016 roku w Białymstoku, odbyło się kolejne – XV posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej do spraw Współpracy Transgranicznej. Podkomisja ta w swoich działaniach zmierza do pogłębiania współpracy służb polskichi białoruskich w dziedzinie zapobiegania i likwidacji katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji w przygranicznych...

IX edycja Konkursu Artystycznego „Po śladach przeszłości ku nowym dniom”

18 maja 2016 roku Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski miał przyjemność gościć podczas IX edycji Konkursu Artystycznego „Po śladach przeszłości ku nowym dniom". Koncert poświęcony 96. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski odbył się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Jego celem było przybliżenie sylwetki  Jana Pawła II,  krzewienie wartości propagowanych przez Świętego, pobudzenie aktywności twórczej dzieci i...

25-lecie Straży Granicznej

18 maja 2016 r.  Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski uczestniczył  w uroczystości  z okazji 25. rocznicy powołania Straży Granicznej. Uroczyste obchody rozpoczęto  o godz. 9.30 liturgią w Katedrze Prawosławnej p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy, a o godz. 11.00 mszą świętą w Archikatedrze Białostockiej odprawionych w intencji funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. O godzinie 13.00 w Operze i Filharmonii...

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa aparatu do analiz techniką real time PCR z wyposażeniem

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą PZP". 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Aparatu...

Dostawa, montaż i uruchomienie myjni przejazdowej na drogowym przejściu granicznym Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz....

Dostawa ciągnika wraz z osprzętem na drogowe przejście graniczne Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Połowcach, na terenie drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka.

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Budowa budynku izolatorium w Połowcach, na terenie drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Logo numeru alarmowego 112

Logo Regionalnego Systemu Ostrzegania

Załatw sprawę

Zapraszamy do skorzystania z usług świadczonych przez Jednostki Administracji Rządowej Województwa Podlaskiego.

Złóż pismo ogólne do urzędu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferty pracy

 1. specjalista w Zespole Nadzoru nad Inwestycjami Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
  Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
  Miejsce pracy: Białystok
  Data ważności: 19 maja 2016
  Numer ogłoszenia: 180389

 1. starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nieruchomości i Geodezji
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  Miejsce pracy: Białystok
  Data ważności: 11 maja 2016
  Numer ogłoszenia: 180580

 1. starszy specjalista w Biurze Obsługi Urzędu
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  Miejsce pracy: Białystok
  Data ważności: 09 maja 2016
  Numer ogłoszenia: 180459

 1. specjalista w Wydziale Realizacji Oddziału GDDKiA w Białymstoku
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
  Miejsce pracy: Białystok
  Data ważności: 09 maja 2016
  Numer ogłoszenia: 180484

 1. informatyk
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach
  Miejsce pracy: Sejny
  Data ważności: 05 maja 2016
  Numer ogłoszenia: 180296

Ilość znalezionych ogłoszeń: 5 na 1 stronie
Ogłoszenia od 1 do 5