Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Komunikat NC Cyber (Ogólne, woj. Podlaskie)
W Internecie coraz częściej pojawiają się fałszywe sklepy internetowe kuszące klientów atrakcyjnymi ofertami w celu wyłudzenia pieniędzy.

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski: Chrońmy krajobraz Białegostoku i drewnienie dziedzictwo Podlasia

Jak gospodarować przestrzenią publiczną z poszanowaniem krajobrazu kulturowego Podlasia – to główny temat spotkania wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, samorządowców oraz ekspertów w ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta". Chaos reklamowy w przestrzeni publicznej, wielkoformatowe banery szpecące zabytkowe budynki i brak kompozycji zieleni - to obecny krajobraz polskich miast i miasteczek. By temu przeciwdziałać – z inicjatywy wiceminister...

Białystok: Wojewoda podlaski na konsultacjach przed referendum konstytucyjnym

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w poniedziałkowym otwartym spotkaniu  dyskusyjnym przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej konstytucji. Jego wiodącym tematem były prawa emerytalne i zabezpieczenie społeczne. Konsultacje przed referendum ws. nowej konstytucji: 16 spotkań w całej Polsce Białostockie spotkanie z udziałem Pawła Muchy, zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP, pełnomocnika prezydenta RP ds. referendum dotyczącego...

Wojewoda podlaski uczcił 99. rocznicę wyzwolenia Białegostoku spod okupacji niemieckiej

19 lutego 1919 roku z Białegostoku odjechał ostatni pociąg z niemiecką armią, która ewakuowała się do Prus Wschodnich. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, w asyście służb mundurowych złożył kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Obok wojewody podlaskiego 99. Rocznicę wyzwolenia Białegostoku uczcili Artur Kosicki, który złożył wieniec w imieniu ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, przewodniczący Rady Miasta Białegostoku Mariusz Gromko. ...

Dr hab. Małgorzata Dajnowicz nowym Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem zabytków

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, na wniosek generalnego konserwatora zabytków, w poniedziałek powołał dr hab. Małgorzatę Dajnowicz na stanowisko Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dr hab. Małgorzata Dajnowicz jest profesorem w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Prof. UwB to uznany specjalista z zakresu historii regionalnej pogranicza Mazowsza i Podlasia XIX i pierwszej połowy XX w. W swoim dorobku posiada 100...

Sejny: Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości Litwy

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski uczcił w niedzielę w Sejnach 100-lecie niepodległości Litwy.   Organizatorem obchodów 100-lecia niepodległości Litwy był Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach. Wojewoda podlaski wziął udział we mszy w Bazylice Sejneńskiej w intencji niepodległości Litwy. Po mszy złożył kwiaty pod pomnikiem Antanasa Baranauskasa, litewskiego poety i biskupa żyjącego w latach 1835-1902. W Klasztorze Podominikańskim w Sali Litewskiej...

Zamówienia Publiczne

Wykonanie projektów graficznych oraz wydruku plakatów zaproszeń pocztówek

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Wykonanie projektów graficznych oraz wydruku: plakatów, zaproszeń, pocztówek...

Dostawa transportem wykonawcy oraz zakup na stacjach paliw wykonawcy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego

Dostawa transportem wykonawcy oraz zakup na stacjach paliw wykonawcy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego  Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której...

Dostawa wideoboroskopu, 2 szt. wideoendoskopów na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej oraz obiektywu czołowego do wideoendoskopu na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Bobrownikach

Dostawa wideoboroskopu, 2 szt. wideoendoskopów na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej oraz obiektywu czołowego do wideoendoskopu na międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Bobrownikach  Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty...

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Nowogród i innych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na sporządzenie operatów szacunkowych określających...

Dostawa 5 kompletów elektronicznych cyfrowych syren alarmowych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Dostawa 5 kompletów elektronicznych cyfrowych syren alarmowych Wymagany...