Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Święto Straży Granicznej

W czwartek (25.05.2017 r.) w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyły się obchody 26. rocznicy powołania Straży Granicznej. W uroczystości udział wzięli: sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Jakub Skiba, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, komendant główny SG gen. bryg. SG Marek Łapiński, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, duchowieństwo, służby mundurowe, także litewskiej i białoruskiej...

Wyjazd studyjny dyplomatów na Podlasie

W czwartek (25.05.2017 r.) wicewojewoda podlaski Jan Zabielski wziął udział w wizycie uczestników studyjnego wyjazdu radców rolnych i ekonomicznych z ambasad: Francji, Królestwa Niderlandów, Niemiec i Nowej Zelandii. Towarzyszą im przedstawiciele ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi oraz stowarzyszenia AgroBiznesKlub. Podczas dwudniowego pobytu na Podlasiu goście odwiedzą czołowe podlaskie firmy rolno-spożywcze i gospodarstwa rolne. Trwająca wizyta jest okazją do...

XXV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

W środę (24.05.2017 r.) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w XXV Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, podczas której wręczył Medal Złoty za Długoletnią Służbę dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Edwardowi Jarocie. Źródło: Starostwo Powiatowe w Łomży ...

Rozpoczęcie kampanii społeczno-informacyjnej dotyczącej reformy emerytalnej

We wtorek (23.05.2017 r.) w siedzibie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" w Białymstoku odbyło się spotkanie w ramach kampanii "Godny wybór - przywrócenie wieku emerytalnego". W konferencji uczestniczyli: posłanka na Sejm RP Bernadeta Krynicka, sekretarz stanu w ministerstwie rodziny pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Wojciech Kolarski, wojewoda podlaski Bohdan, zastępca przewodniczącego KK NSZZ...

Narada z geodetami powiatowymi

W poniedziałek (22.05.2017 r.) w sali kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, z udziałem wicewojewody podlaskiego Jana Zabielskiego, odbyła się narada robocza z geodetami powiatowymi i osobami odpowiedzialnymi za gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w poszczególnych starostwach powiatowych obszaru województwa podlaskiego. W spotkaniu udział wzięli: dyrektor wydziału nieruchomości i geodezji Mirosława Wojciuk,...

Zamówienia Publiczne

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa montażu skanera do prześwietlania wagonów na kpg Kuźnica Białostocka – Grodno

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Wykonanie projektu graficznego oraz wydruku dyplomów i książeczek edukacyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi  o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Zadanie 1: wykonanie projektu graficznego oraz wydruku dyplomów i książeczek...

Remont dylatacji i remont dróg na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Przebudowa stacji transformatorowej w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Dostawa indywidualnych środków ochrony przed skażeniami

Wojewoda Podlaski z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  dostawa odzieży ochronnej, masek przeciwgazowych i...