Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

70-lecie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Ełku

W sobotę (22.10.2016r.) odbył się Jubileusz 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Ełku połączony z dniem Nauczyciela Mistrza Zawodu. W obchodach wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W trakcie uroczystości zasłużeni mistrzowie otrzymali medale i odznaczenia. Było to tradycyjne spotkanie uczestników kształcenia zawodowego mistrzów zawodu oraz pracowników organizacji rzemieślniczych. Obchody poprzedziła msza święta w Katedrze w Ełku. ...

Uroczystość w OSP w Złotorii

W sobotę (22.10.2016r.) Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wzięli udział w uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Złotorii. Oficjalną uroczystość poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Józefa. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotorii istnieje od roku 1928. Jednostka od sierpnia 2010 r. jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. ...

Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod Fabrykę SaMASZ

W sobotę (22.10.2016r.) odbyła się uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę Fabryki SaMASZ Sp. z o.o. oraz Ośrodka Badawczo Rozwojowego firmy SaMASZ na usługi Klastra Obróbki Metali. Uroczystość miała miejsce na terenie budowy w gminie Zabłudów. Wziął w niej udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Źródło: PUW ...

40-lecie Chóru Akademickiego UwB

W piątek (21.10.2016r.) w auli dydaktyczno-widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbył się uroczysty koncert w roku jubileuszowym 40-lecia istnienia Chóru Akademickiego UwB. Piątkowy koncert był także świętem prof. Kulikowskiego, który z rąk wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego otrzymał. Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Źródło: PUW ...

Zakończenie szwajcarsko-polskiego projektu w Połowcach

W czwartek ( 20.10.2016r.) w Połowcach rozpoczęła się konferencja kończąca Projekt KIK/74 Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Podczas konferencji w Białowieży, uczestnicy wezmą udział w panelach dyskusyjnych: Wpływ Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na zniwelowanie różnic społeczno –...

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa bonów towarowych na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015...

Remont nawierzchni bitumicznej w międzynarodowych drogowych przejściach granicznych w Kuźnicy Białostockiej - Bruzgi i Bobrownikach - Bierestowica

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z...

Swiadczenie usług pocztowych na potrzeby PUW w Białymstoku i Delegatury PUW w Łomży

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

Dostawa i uruchomienie sprzętu informatyczno-biurowego na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Zawarcie umowy ramowej na lata 2017-2018 na wykonanie operatów szacunkowych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz....