Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Komunikat NC Cyber (Ogólne, woj. Podlaskie)
W Internecie coraz częściej pojawiają się fałszywe sklepy internetowe kuszące klientów atrakcyjnymi ofertami w celu wyłudzenia pieniędzy.

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Kolejny etap dekomunizacji na Podlasiu: wojewoda zmienił nazwy pięciu ulic

Por. Radziwonika zamiast Gorkiego, rtm. Pileckiego i kpt. Kozłowskiego zamiast Podedwornego, kpt. Brykalskiego zamiast 35-lecia (PRL) oraz sierż. pchor. Przeździeckiego zamiast XXX-lecia. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał we wtorek pięć kolejnych zarządzeń zastępczych dotyczących zmian nazw ulic w Białymstoku, Zambrowie, Szumowie i Wiznie. To efekt tzw. ustawy dekomunizacyjnej, która wymusiła na samorządach konieczność usuwania symboli mogących...

Suwałki: za 12 mln zł powstanie nowa komenda Państwowej Straży Pożarnej

W Suwałkach rozpoczęła się budowa nowej strażnicy straży pożarnej. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Bohdan w niedzielę wzięli udział w poświęceniu placu budowy i podpisaniu aktu erekcyjnego siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej. Jak podkreślił obecny podczas uroczystości wiceminister MSWiA, Jarosław Zieliński, „rządowy program modernizacji służb mundurowych pozwoli na spełnienie oczekiwań strażaków –...

Spotkanie opłatkowe Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w sobotę uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Źródło: PUW ...

Podlasie: Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z producentami i dostawcami mleka

„Bardzo się cieszę, że polskie rolnictwo się modernizuje. Polska staje się potęgą w produkcji rolno-spożywczej" – mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie piątkowej wizyty na Podlasiu. Premier Mateusz Morawiecki, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski rozmawiali z podlaskimi rolnikami-dostawcami mleka z Rębiszewa-Studzianek. W piątek gościli w nowoczesnym gospodarstwie...

Rozmowy wicewojewody podlaskiego o odstrzale dzików

Wicewojewoda podlaski Jan Zabielski rozmawiał w piątek z ekspertami o odstrzale sanitarnym w 2017 roku, zasadach jego tegorocznego planowania, a także wdrażaniu nowej specustawy dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Inspekcji Weterynaryjnych i pracownicy Urzędu Wojewódzkiego. Omówili realizację odstrzałów sanitarnych w 2017 roku i potrzebę ich...

Zamówienia Publiczne

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Narew i innych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na sporządzenie operatów szacunkowych określających...

Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń stołówki w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

Dostawa jednego kompletu elektronicznej cyfrowej syreny alarmowej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień...

Dostawa 6 kompletów radiotelefonów stacjonarnych oraz 20 kompletów radiotelefonów noszonych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Dostawa 6 kompletów radiotelefonów stacjonarnych oraz 20 kompletów radiotelefonów...

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków...