Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Burze z gradem (Meteorologiczne, woj. Podlaskie)
Woj. podlaskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Inauguracja XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki z udziałem wojewody podlaskiego

Ponad 500 wydarzeń przygotowali organizatorzy XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który w poniedziałek rozpoczął się w Białymstoku. Koordynatorem tegorocznego festiwalu jest Uniwersytet w Białymstoku. Hasło XVII PFNiS to „Algorytmy rzeczywistości". W wydarzeniu wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Źródło: PUW ...

Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę kolejnego odcinka trasy Via Baltica

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w poniedziałek zgodę na budowę drogi ekspresowej S-61 na odcinku koniec Obwodnicy Suwałk  – granica państwa Budzisko, o długości ok. 24 km. Jest to fragment międzynarodowej trasy Via Baltica. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S-61 od km 0+000,00 do km 24+157,274. (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku), budowę Miejsc Obsługi Podróżnych: „Żubryn Wschód", „Żubryn...

Polsko-norweskie rozmowy o współpracy

Ambasador Norwegii Olav Myklebust oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski rozmawiali w poniedziałek o polsko-norweskiej współpracy i szczególnej roli naszego regionu w tym kontekście. W spotkaniu brał udział także Carsten Nilsen - Prezydent Polsko-Skandynawskiej Izby Gospodarczej. Ambasador Norwegii przedstawił wojewodzie podlaskiemu aktualny stan wdrażania Funduszy Norweskich  w Polsce. Tematem rozmów była także współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i...

Uroczysta inauguracja XXV Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Wojewoda podlaski wziął udział w poniedziałkowej inauguracji XXV Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Białostockim Teatrze Lalek. Źródło: PUW ...

Awanse, nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Strażaka w Suwałkach

Maj to miesiąc, w którym świętują strażacy – zarówno zawodowi, jak i ochotnicy. Z tej okazji, w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Suwałkach w niedzielę uczestniczyli m.in. wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz europoseł Karol Karski. Kilkudziesięciu strażaków i ochotników otrzymało nagrody pieniężne, wyróżnienia i awanse. Źródło: PUW ...

Zamówienia Publiczne

Przeprowadzenie szkolenia pracowników PUW w Białymstoku „Ochrona danych osobowych w praktyce”

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na przeprowadzenie szkolenia pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

Dostawa fabrycznie nowych telefonów satelitarnych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2 kompletów fabrycznie nowych telefonów satelitarnych   Termin realizacji: 28 czerwca 2019 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 24 maja 2019 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Opracowanie proframu funkcjonalno - użytkowego

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest opracowanie programu - funkcjonalno - użytkowego zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie,...

Dostawy środków czystości na potrzeby przejść granicznych

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów gospodarczych na potrzeby przejść...

Dostawa urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych oraz wideoendoskopu na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...