Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

Piknik BezpiecznaPL

W styczniu 2017 roku rozpoczął się przerzut do Polski sił sojuszniczych. Proces ten jest wynikiem decyzji ogłoszonych w trakcie Szczytu NATO w Warszawie i został już zapoczątkowany przez wojska amerykańskiej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. W ciągu następnych 2-3 miesięcy do ABCT dołączy kolejny pododdział amerykański – zespół zadaniowy Brygady Lotnictwa Bojowego. W kwietniu natomiast do Polski trafi wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO. Siły...

Konferencja prasowa dotycząca Pikniku BezpiecznaPL

W czwartek (12.01.2017 r.) na placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji pikniku wojskowego pod hasłem „Bezpieczna Polska". W tym miejscu w sobotę (14.01.2017 r.) zorganizowana zostanie impreza plenerowa, która będzie współtowarzyszyć głównym uroczystościom w Żaganiu, gdzie zostaną powitani amerykańscy żołnierze z III Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. W konferencji...

Otwarcie oddziałów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

We czwartek (12.01.2017 r.) w pawilonie budynku po byłej "Pediatrii" przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie odbyło się oficjalne otwarcie oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią usytuowanych w części zmodernizowanego budynku SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kościołów katolickiego i prawosławnego, wojewoda podlaski Bohdan...

Wieczór kolędowo - noworoczny

We wtorek (10.01.2017 r.) w siedzibie Konsulatu Republiki Chorwacji w reprezentacyjnych salach Hotelu Branicki w Białymstoku odbył się wieczór kolędowo - noworoczny z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego oraz Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Spotkanie zorganizowali Wielki Kanclerz Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych Gniewomir Rokosz-Kuczyński oraz Zwierzchnik Białostockiego Bractwa...

Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników

We wtorek (10.01.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele  organów  i  jednostek centralnych, m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Bogdan Oleksiak, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski,...

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa bonów towarowych na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015...

Remont nawierzchni bitumicznej w międzynarodowych drogowych przejściach granicznych w Kuźnicy Białostockiej - Bruzgi i Bobrownikach - Bierestowica

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z...

Swiadczenie usług pocztowych na potrzeby PUW w Białymstoku i Delegatury PUW w Łomży

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

Dostawa i uruchomienie sprzętu informatyczno-biurowego na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Zawarcie umowy ramowej na lata 2017-2018 na wykonanie operatów szacunkowych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz....