Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Dwudniowe białostockie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Kwiaty przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pod Tablicą Ofiar Totalitaryzmów w białostockim areszcie śledczym oraz spotkanie działaczy opozycji z czasów stanu wojennego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku – tak m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, władze samorządowe, a także działacze dawnej i obecnej Solidarności uczcili ofiary wprowadzenia stanu wojennego w 37 rocznicę wydarzenia. Czwartkowe obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego ...

W hołdzie ofiarom stanu wojennego: Światło Wolności zapłonęło w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

Zainicjowana kilka lat temu przez Instytut Pamięci Narodowej akcja społeczna „Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło Wolności" nawiązuje do gestu, jakim na początku lat 80. XX w. wielu Polaków wyrażało sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL. W 37. rocznicę wybuchu stanu wojennego do inicjatywy przyłączył się także wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Symboliczne Światło Wolności upamiętniające ofiary wydarzeń grudnia 1981 r. zapłonęło m.in. w oknach...

Wojewoda podlaski na opłatku „Solidarności”

W czwartkowym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność" w Białymstoku uczestniczyli m.in.: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, podlaski marszałek Artur Kosicki oraz arcybiskup metropolita białostocki Tadeusz Wojda oraz członkowie Podlaskiego NSZZ „Solidarność" i inni zaproszeni goście. Źródło: PUW ...

116 uczniów z Podlasia otrzymało stypendia premiera

Za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 116 podlaskich uczniów szkół średnich i techników otrzymało w środę stypendium Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości ich wręczenia uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski pogratulował uzdolnionym podlaskim uczniom wybitnych wyników w nauce. Wyraził przy tam nadzieję, że młodzi utalentowani Podlasianie „będą realizować swoje...

Ponad 16,5 mln zł rządowego wsparcia trafi do podlaskich szpitali i ośrodka rehabilitacji

Dziewięć podlaskich placówek opieki zdrowotnej z Białegostoku, Suwałk, Sokółki, Grajewa, Łap i Wysokiego Mazowieckiego otrzymało w 2018 r. ponad 16,5 mln zł z budżetu państwa na zakup wyposażenia, sprzętu oraz aparatury medycznej. Wojewoda podlaski  Bohdan Paszkowski podpisał w środę umowy na dofinansowanie realizację trzech ostatnich w tym roku inwestycji. „W 2018 roku dofinansowaliśmy dziewięć ośrodków opieki zdrowotnej na kwotę 16,5 mln  zł" –...

Zamówienia Publiczne

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15 - 213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gmin, starostw powiatowych, członków powiatowych komisji...

Dostawa fabrycznie nowych telefonów satelitarnych

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2 kompletów fabrycznie nowych telefonów satelitarnych. Termin realizacji: do dnia 21 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 15 grudnia 2018 r. do godziny 10:00 >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Dostawa fabrycznie nowych radiotelefonów KENWOOD

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 14 kompletów fabrycznie nowych radiotelefonów KENWOOD NX 5200 E Termin realizacji: do dnia 20 grudnia 2018 r. Oferty należy złożyć do dnia: 11 grudnia 2018 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Łomża i innych

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość...

Dostawa fabrycznie nowych pomp szlamowych

Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 12 kompletów fabrycznie nowych pomp szlamowych.   Termin realizacji: do dnia 20 grudnia 2018 r.   Oferty należy złożyć do dnia: 10 grudnia 2018 r. >>> Zobacz pełną treść ogłoszenia... ...