Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wydawca treści Wydawca treści

Spotkanie szkoleniowe poświęcone występowaniu w Polsce ASF

We wtorek (23.08.2016 r.), w związku z występowaniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się szkolenie, podczas którego pracownicy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii omówili m.in. sposoby szerzenia się ASF i zasady bioasekuracji (zabezpieczenia) stad przed chorobą, podstawy prawne w zwalczaniu ASF oraz plan gotowości na...

Konferencja dotycząca Krajowego Programu Kolejowego na Podlasiu

W poniedziałek (22.08.2016 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa  dotycząca inwestycji kolejowych, które usprawnią transport kolejowy na Podlasiu. Jeszcze krótsza podróż z Białegostoku do Warszawy i poprawa komunikacji  w województwie – to planowane efekty projektów Krajowego Programu Kolejowego  na Podlasiu. Podróżni nie tylko wygodniej i szybciej pojadą pociągami, poprawi się  też obsługa na...

36 lat NSZZ "Solidarność"

W  niedzielę (21.08.2016 r.) w Świętej Wodzie odbyły się uroczystości z okazji 36.  rocznicy podpisana porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność". Po zakończonej Mszy Świętej i Drodze Krzyżowej, została wyświęcona VII Stacja ufundowana przez struktury Zarządu Regionu Podlaskiego NZSS „Solidarność". Źródło: PUW ...

96. rocznica bitwy o Białystok

21 sierpnia 2016 r. w 96. rocznicę bitwy o Białystok przy pomniku ofiar zbrodni bolszewickich odprawiona została Msza Święta celebrowana przez biskupa Henryka Ciereszko. Po Liturgii odmówiono modlitwę ekumeniczną oraz złożono kwiaty w miejscu upamiętniającym 16 mieszkańców Białegostoku zamordowanych 20 sierpnia 1920 r. Obelisk znajduje się przy ul. gen. Stanisława Maczka. W uroczystościach uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele rządu,...

XXXI Piesza Pielgrzymka Białystok – Święta Góra Grabarka 2016

W piątek (19.08.2016 r.), w dniu Święta Przemienienia Pańskiego, uroczystościom świątecznym w monasterze na św. Górze Grabarce przewodniczył Jego Świątobliwość Jan X, Patriarcha Antiochii i całego Wschodu. W Świętej Liturgii uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz zaproszeni goście. W tym roku na pątniczy szlak wyruszyło około 2 tys. Pielgrzymów, m.in. z Białegostoku, Warszawy, Sokółki i Jabłecznej....

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamówienia Publiczne

Wydawca treści Wydawca treści

Wykonanie I etapu remontu pomieszczeń biurowych w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 9

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z...

Dostawa i montaż siatek ochronnych pod wiatami na drogowym przejściu granicznym Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...

Dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnych monitorów promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka - Świsłocz

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz....

Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz w Łomży

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,...