Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Wojewoda podlaski powołał nowych konsultantów wojewódzkich

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył dziś akty powołań trzem konsultantom wojewódzkim w ochronie zdrowia w dziedzinach: stomatologii zachowawczej z endodoncją dr hab. n. med. Magdalenie Bogusławie Wilczyńskiej-Borawskiej chirurgii klatki piersiowej dr n. med. Adamowi Marianowi Cybulskiemu medycyny paliatywnej dr n. med. Piotrowi Jakubów Powołani konsultanci posiadają specjalizacje w reprezentowanych dziedzinach. Kadencja konsultanta...

Wicewojewoda podlaski o przyszłości chowu i hodowli owiec w regionie

Wicewojewoda podlaski Jan Zabielski uczestniczył we wtorkowym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym możliwości rozwoju chowu i hodowli owiec w województwie podlaskim. W rozmowach wzięli też udział m.in. prezes Ośrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie oraz przedstawiciele Podlaskiej Izby  Rolniczej. Z informacji przekazanych przez Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz, wynika, że konsumpcja jagnięciny w ostatnich latach ma tendencję wzrostową. W województwie...

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski: „Z rozszerzonego programu Rodzina 500+ skorzysta łącznie ok. 200 tys. podlaskich dzieci”

100 tys. kolejnych dzieci w w Podlaskiem skorzysta od 1 lipca z rozszerzonego programu „Rodzina 500 plus". Dotychczas świadczeniem tym było objętych ok. 118 tys. dzieci w regionie – poinformował w poniedziałek w Supraślu wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. O zmianach w programie, w ramach którego rodzice będą mogli otrzymać świadczenie w wysokości 500 zł także na pierwsze dziecko, będzie informować w Podlaskiem specjalny bus informacyjny, który w poniedziałek...

Zacieśnianie polsko-chorwackich relacji

Współpraca w dziedzinach gospodarki, infrastruktury drogowej (szlak Via Carpatia), energetycznej oraz wspólne priorytety polskiej i chorwackiej dyplomacji były tematem poniedziałkowej rozmowy wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego spotkał z nowym Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Chorwacji w RP – Tomislavem Vidosević. Ambasadorowi towarzyszył Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Białymstoku – Wojciech Strzałkowski. Tomislav Vidosević pełni...

Zmiany w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych

Ministerstwo zdrowia wdraża nowy program, który ma usprawnić pracę szpitalnych oddziałów ratunkowych. Do 2021 roku przystąpią do niego wszystkie SORy w kraju. Realizację programu zapowiedział dziś (24.06) w Białymstoku wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR) to system, który odpowiada na zmiany w prawie – mówił podczas spotkania z dyrektorami szpitali wiceminister Janusz Cieszyński. Wyjaśniał też...

Zamówienia Publiczne

Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Wykonanie remontu istniejącego systemu telewizji dozorowej w budynku Podlaskiego Urzędu...

Usługi monitoringu czynnego obiektów oraz konserwacji urządzeń systemów alarmowania o włamaniu i napadzie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia ofert cenowych na wykonanie usług:   Zadanie I: Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu – Białystok, ul. Mickiewicza 3. Zadanie II: Monitoring czynny obiektu polegający na telefonicznym...

Naprawa Systemu Odpraw Celnych Osobowych oraz Towarowych na terenie drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

Wojewoda Podlaski , ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,...

Usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń klimatyzacyjnych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 oraz ul. Bema 4, w Łomży przy...