Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

Jubileusz 55-lecia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W czwartek (12.10.2017 r.) odbył się Jubileusz 55-lecia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w uroczystościach, w trakcie których zabrał głos oraz wręczył grawerton Muzeum Rolnictwa z okazji Jubileuszu.   Źródło: PUW ...

Inauguracja roku akademickiego 2017-2018 Politechniki Białostockiej

W środę (11.10.2017 r.) odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. W inauguracji m.in. udział wzięli wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Łukasz Szumowski oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.   Źródło: PUW ...

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Białymstoku

We wtorek (10.10.2017 r.) odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku. W inauguracji uczestniczył oraz zabrał głos wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski ...

Spotkanie inaugurujące wdrażanie projektu Skuteczne standardy nadzoru

We wtorek (10.10. 2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku z udziałem wojewody podlaskiego odbyło się spotkanie inaugurujące wdrażanie projektu „Skuteczne standardy nadzoru" realizowane przez Kancelarię Prezesa rady Ministrów i Szefa Służby Cywilnej. Celem tego projektu są działania systemowe służące poprawie sprawności zarządzania w urzędach zajmujących się  bezpieczeństwem  żywnościowym (inspekcja ochrony roślin i nasiennictwa i inspekcja...

Inauguracja roku akademickiego 2017-2018 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

We wtorek (10.10.2017 r.) odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W inauguracji m.in. udział wzięli wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W trakcie uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia najlepszym studentom, a także nagrodzono pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.   ...

Zamówienia Publiczne

Dostawa narzędzi na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego.

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymagany termin realizacji zamówienia:  do dnia 30 listopada 2017 r. Ofertę należy złożyć do dnia 16 października 2017 r. do godziny 15:00. Informacje dotyczące...

Dostawa systemu kolejkowego do zarządzania ruchem

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:   Dostawa systemu kolejkowego do zarządzania ruchem wraz z oprogramowaniem,...

Roboty modernizacyjne na terenie międzynarodowego drogowego przejścia granicznego Bobrowniki - Bierestowica

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,...

Remont dróg na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica ( Etap II )

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,...

Dostawa narzędzi na potrzeby przejść granicznych

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa narzędzi na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego. Wymagany termin realizacji zamówienia:  do dnia 30 listopada 2017...